LinkButtonLinkButton

Lëshim vërtetimi për objektet Pasuri Kulturore të regjistruara në Bazën e të Dhënave Shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)"

Kontaktet
E-mail:  Kiara.Xhelili@ikrtk.gov.al Titullar i Institucionit. info@ikrtk.gov.al Donald.Baze@ikrtk.gov.al Ferdinat.Yzeiri@ikrtk.gov.al
Adresa:  Rruga “Aleksandër Moisiu”, ish Kinostudio Shqipëria e Re, Nr.56

Video udhëzuese
Lëshim vërtetimi për objektet Pasuri Kulturore të regjistruara në Bazën e të Dhënave Shtetërore
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Lëshim vërtetimi për objektet Pasuri Kulturore të regjistruara në Bazën e të Dhënave Shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)"
Nëpërmjet shërbimit “Lëshim vërtetimi për objektet Pasuri Kulturore të regjistruara në Bazën e të Dhënave Shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)"” mund të bëhet aplikimi për vërtetim për Subjektet Publike dhe Private që rezultojnë si posedues në Bazën e të Dhënave Shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)” si dhe kanë kryer procedurat për regjistrim pranë QKIPK/IKRTK përgjatë periudhës 1995 – 2020. Bazuar ne Ligjin 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë” si dhe VKM Nr.278, datë 16.05.2018 “Për Krijimin e Bazës të të Dhënave Shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetim regjistrim biznesi nga QKB ose vendimin e regjistrimit në gjykatë. 1. Dokument noterial (pronësie/shitblerje/dhurim/përfaqësim) lidhur me objektin.
2. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve tatimore, taksave deri në momentin e paraqitjes së kërkesës (nga bashkia dhe Drejtoritë Tatimore).
3. Statuti i shoqërisë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor.
4. Vërtetim nga Gjykata
5. Vërtetim nga prokuroria
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si individ ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Lëshim vërtetimi për objektet Pasuri Kulturore të regjistruara në Bazën e të Dhënave Shtetërore "Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe ngarkoni dokumentacionin përkatës; - Pas dërgimit të aplikimit, bëhet shqyrtimi dhe verifikimi në Bazën e të Dhënave Shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
7 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1-vjecare

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin