LinkButtonLinkButton

Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit

Kontaktet
E-mail:  info@arsimi.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit, Nr.23 Tiranë
Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit
Shërbimi elektronik "Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit" u vjen në ndihmë të gjithë kandidatëve që kanë marrë pjesë dhe kanë rezultuar të suksesshëm në provimin e shtetit për një profesion të rregulluar, i cili zhvillohet në mënyrë tërësisht digjitale pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore, bazuar në Ligjin nr. 10171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Nëpërmjet shërbimit jepet mundësia e shkarkimit të vërtetimit me vulë elektronike të rezultatit të provimit të shtetit, vetëm për kandidatët e suksesshëm. Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare te Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë me link: http://arsimi.gov.al/ dhe të Qendrës së Shëbimeve Arsimore me link: http://qsha.gov.al

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim për rezultatin e provimit të shtetit"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Klikoni butonin "Shkarko vërtetimin" për të gjeneruar vërtetimin me vulë elektronike. Vërtetimin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al

Në rast se, nuk ju gjenerohet dokumenti i kërkuar nga sistemi, ju lutem kontaktoni në adresën vertetimpsh@qsha.gov.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin