LinkButtonLinkButton

Regjistrimi në gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç

Kontaktet
E-mail:  DPAPTirane@arsimi.gov.al
Adresa:  Rruga:"Aleksandër Moisiu". përballe IKV, Tiranë

Video udhëzuese
Regjistrimi në gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Regjistrimi në gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç
Aplikimet për shërbimin "Regjistrimi në gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç" mund të bëhen duke filluar nga data 8 Korrik 2024 deri më datë 8 Shtator 2024 ora 23:59. Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë personave mbi 18 vjeç, të interesuar të regjistrohen në klasën e 10-të të gjimnazit me kohë të pjesshme. Kanë të drejtë të regjistrohen në klasën e dhjetë të një gjimnazi me kohë të pjesshme personat që kanë mbaruar arsimin bazë (të detyrueshëm) në të gjitha shkollat në Republikën e Shqipërisë. Regjistrimi në gjimnaz me kohë të pjesshme bëhet në gjimnazin me kohë të pjesshme që është në juridiksion të Zyrës Vendore Arsimore ku i interesuari ka vendbanimin.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Dëftesë e arsimit bazë (dëftesën e lirimit). Në mungesë të saj, vërtetimin origjinal me nota dhe me fotografi, lëshuar nga drejtori i shkollës dhe konfirmuar nga Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar, ose kopje e faqes së plotë të amzës, lëshuar nga Zyra e Arkivit të Shtetit.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Regjistrimi në gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi mbërrin në shkollën përkatës ku nxënësi dëshiron të regjistrohet dhe shkolla bën procedurën për trajtimin e kërkesës; - Shkolla njofton elektronikisht aplikuesin në rast pranimi ose mospranimi të regjistrimit brenda 10 ditëve nga momenti i dërgimit të aplikimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin