LinkButtonLinkButton

Leje për dalje

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Leje për dalje
Njoftim!
Ky shërbim online ofrohet vetëm për zonat e kuqe: (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kurbin, Krujë)

Kujdes! Ndalohen kategorikisht grumbullimet me mbi 5 persona!

"Leje për dalje" për punë me turne dhe DPSHTRR-SGS (në fundjavë) është një shërbim elektronik, i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë për t'u pajisur me autorizim për qarkullim vetëm për itinerarin vajtje-ardhje në vendin e punës gjatë fashave orare me turne të përcaktuara nga vetë aplikanti, si dhe të aplikojnë për t'u pajisur me leje për qarkullim me automjet për kryerjen e rinovimit të lejes së drejtimit, procedurës së kontrollit teknik të mjetit apo shërbimit të kolaudimit të mjetit pranë DPSHTRR/SGS në fundjavë.

- “Leje për punë me turne” vlen për qytetarët të cilët punojnë me turne, ku lejohet vendosja e orareve specifike të vajtjes dhe kthimit nga puna për secilën nga ditët e javës përfshirë dhe fundjavën. Në rast se do të përzgjidhni opsionin "Qarkullim me mjet" ju mund të merrni në automjetin tuaj vetëm 1 person, i cili mund të jetë familjar i juaji me autorizim pune, ose një punonjës në të njëjtin vend pune me ju. Personi duhet të ulet vetëm në sediljen e pasme, diagonal me ju.
- “Leje për DPSHTRR/SGS” vlen për ditët e fundjavës dhe ju mund të rezervoni vetëm 1 orar në ditë. Leja është e vlefshme për të gjithë procesin, nga nisja drejt drejtorisë më të afërt rajonale dhe kthimi në shtëpi.

Kujdes! Në mungesë të email-it konfirmues nga e-Albania, do të aplikohen gjoba ndaj shkelësve.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;
- Zgjidhni shërbimin “Leje për dalje”;
- Klikoni butonin "Përdor";
- Përzgjidhni llojin e lejes që ju nevojitet;

Në rast se ju nevojitet leje për punë me turne:

- Përzgjidhni opsionin "Leje për punë me turne";
- Përzgjidhni mënyrën e qarkullimit "Me mjet" ose "Pa mjet"
- Në rast se do të përzgjidhni opsionin "Qarkullim me mjet", nëse automjeti është në pronësinë tuaj, do t’ju shfaqet automatikisht ne listë për përzgjedhje;
- Nëse automjeti nuk është në pronësinë tuaj, plotësoni të dhënat duke vendosur targën dhe numrin e shasisë së automjetit me të cilin do të kryeni lëvizjen;
- Përcaktoni fashën orare të përshtatshme për lëvizjen tuaj në opsionin “Punë me turne/orar specifik”;
- Klikoni butonin “Dërgo” për finalizimin e aplikimit tuaj;
- Një person mund të aplikojë për leje qarkullimi vetëm për 1 automjet;
- Leja për punë është e vlefshme për javën aktuale ose për javën pasardhëse nëse aplikohet pas orës 15.30 të ditës së shtunë.
- Autorizimi do të miratohet vetëm për punonjësit e bizneseve, që lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre sipas akteve normative, si dhe nëpunësit e administratës publike;
- Miratimi do të dërgohet në moment adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania dhe/ose sms, dhe është i vlefshëm gjatë gjithë javës, nga e hëna në të dielë;
- Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.

Në rast se ju nevojitet leje për DPSHTRR/SGS: (në fundjavë)

- Përzgjidhni opsionin "Leje për DPSHTRR/SGS";
- Përzgjidhni datën, llojin e lejes "SGS" ose "DPSHTRR", dhe më pas zgjidhni Degën Rajonale ku do të paraqiteni për të kryer kontrollin fiizk të mjetit;
- Nëse automjeti është i regjistruar në emrin tuaj, ai do t’ju shfaqet menjëherë në listë, në të kundërt ju duhet të shkruani targën e tij ose shasinë, nëse mjeti nuk është pajisur ende me targë;
- Nëse ju duhet të kryeni veprime pranë sporteleve të DRSHTRR-ve, duhet të përzgjidhni paraprakisht edhe llojin e shërbimit që ju nevojitet.
- Deklaroni nëse jeni pronari i mjetit ose jo dhe perzgjidhni orën e paraqitjes pranë drejtorisë rajonale përkatëse apo SGS-së.
- Klikoni butonin “Dërgo” për finalizimin e aplikimit tuaj;
- Miratimi do të dërgohet në moment adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania dhe/ose sms, dhe është i vlefshëm gjatë fundjavës;
- Ju mund të rezervoni vetëm 1 orar në ditë dhe leja është e vlefshme për të gjithë procesin, nga nisja drejt drejtorisë më të afërt rajonale dhe kthimi në shtëpi;
- Krahas dokumenteve personale (kartë identiteti/pasaportë dhe lejedrejtimi) dhe dokumenteve të mjetit, ju duhet të keni të ruajtur në celularin tuaj konfirmimin e lejes nga e-Albania;
- Në rrugën e kthimit, ju duhet të jeni të pajisur me faturën/dokumentin e shërbimit ose refuzimit të shërbimit nga DRSHTRR ose SGS;
- Në makinë lejohen jo më shumë se 2 persona ku pasagjeri duhet të ulet te sedilja mbrapa, diagonal me shoferin. Për motomjetet, lejohet vetëm 1 person.

KUJDES! Policia do të verifikojë në kohë reale nëse një qytetar ka një miratim të autorizuar ose jo.Kush nuk respekton orarin dhe nuk ruan mailin nga e-Albania do të sanksionohet nga punonjësit e Policisë sipas neneve të parashikuara në Kodin Penal me të cilët mund të njiheni dhe në fund të aplikimit tuaj.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Nisur nga data 1 Qershor 2020 lejohet lëvizja në të gjithë vendin për të gjitha kategoritë (këmbësorë, biçikleta, ciklomotorë dhe mjete) pa kufizim orari.
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin