LinkButtonLinkButton

Aplikim për vërtetim për vetëdeklarim për humbje apo dëmtim të dokumenteve

Kontaktet
E-mail:  DK@mfa.gov.al
Adresa:  Bulevardi "Gjergj Fishta" nr.6, Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për vërtetim për vetëdeklarim për humbje, vjedhje, dëmtim apo bllokim të dokumenteve
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për vërtetim për vetëdeklarim për humbje apo dëmtim të dokumenteve
"Aplikim për vërtetim për vetëdeklarim për humbje apo dëmtim të dokumenteve" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për të bërë vetëdeklarimin e humbjes apo dëmtimit të dokumenteve. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, qytetarët njoftohen me anë të e-mail-it apo nëpërmjet numrit të telefonit për satusin e aplikimit. Baza ligjore: - Urdhëri 1190 datë 09.01.2019, i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit “Për mënyrën e pranimit të deklarimit/vetdeklarimit të bërë nga shtetasit, për humbjen e dokumenteve ose sendeve”

Dokumentacioni i nevojshëm
- Fotokopje të një dokumenti identifikimi me foto nëse ka.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për vërtetim për vetëdeklarim për humbje apo dëmtim të dokumenteve”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues; - Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko"; - Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat që kërkohen në formularin elektronik sipas arsyes që po bëni vetëdeklarimin dhe dërgoni aplikimin; - Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, do të njoftoheni me anë të e-mail-it apo nëpërmjet numrit të telefonit (rast urgjent).

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë. Nëse ka parregullsi në dokumentacion, koha e marrjes së shërbimit zgjat maksimalisht 30 ditë.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
30 € ose 30 $ (në varësi të shtetit ku aplikohet kërkesa)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin