LinkButtonLinkButton

Kontribute vullnetare, Emergjenca / Voluntary contributions, Solidary Albania Emergency

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Tiranë
Kontribute vullnetare, Emergjenca / Voluntary contributions, Solidary Albania Emergency
Shqipëria Solidare Dhuro online përmes e-albania dhe ndihmo në lehtësimin e pasojave nga tërmeti! Ju mund të dhuroni duke përdorur një kartë krediti ose debiti të çdo banke drejt llogarisë së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Kontributi i dhënë nga ana juaj do të përdoret nga Emergjencat Civile në ndihmë të të dëmtuarve nga tërmeti. Për çdo pyetje apo paqartësi lidhur me dhurimin përmes https://e-albania.al/dhuro mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al Ky video tutorial ju tregon hap pas hapi se si të dhuroni online përmes https://e-albania.al/dhuro Solidary Albania Donate online via e-Albania and help ease the earthquake's aftermath! You can donate using a credit or debit card of any bank to the account of the Ministry of Finance and Economy. Your contribution will be used by Civil Emergencies to assist the families affected by the earthquake. For any questions or inquiries regarding donating via https://e-albania.al/donate you can contact us at helpdesk@e-albania.al This video tutorial shows you step-by-step how to donate online via https://e-albania.al/donate

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin