LinkButtonLinkButton

Lëshim i titullit të licencës/lejes

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë

Video udhëzuese
Lëshim i titullit të licencës/lejes
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Lëshim i titullit të licencës/lejes
Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, titullari i licencës/lejes mund të tërheqë titullin e licencës/lejes me vulë elektronike nëpërmjet portalit e-Albania, bazuar në Ligjin nr. 10081, datë 23/02/2009, “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Lëshimi i titullit të licencës/lejes me vulë elektronike"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Konfirmoni numrin e licencës ose lejes për të cilin kërkoni të shkarkoni titullin e licencës/lejes me vulë elektronike; - Shtypni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur"; - Dokumenti i kërkuar do t'ju shkarkohet menjëherë i vulosur elektronikisht. Dokumentin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Vlefshmëria e titullit të licencës/lejes me vulë elektronike është e njejtë me vlefshmërinë e përcaktuar në titullin e licencës/lejes.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin