LinkButtonLinkButton

Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)

Kontaktet
Tel:  +355 4 631 5755
E-mail:  info@dpbsh.gov.al
Adresa:  Rruga "Zef Serembe", Tufinë Tiranë
Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)
Shërbimi elektronik “Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)” ju mundëson qytetarëve të marrin online certifikatën e gjendjes gjyqësore me nënshkrim elektronik i cili është një dokument që lëshohet për të vërtetuar nëse një person ka qënë i dënuar ose jo.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument identifikimi: Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike - i nevojshëm për t 'u identifikuar si qytetar në portal

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)" - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik dhe klikoni “Dërgo”

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën  helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin