LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim të vendit të lirë të punës

Kontaktet
Tel:  +355 44 528 360 | 1/2/3
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana

Video udhëzuese
Aplikim për regjistrim të vendit të lirë të punës
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për regjistrim të vendit të lirë të punës
Shërbimi elektronik "Aplikim për regjistrimin e vendeve të lira të punës" u vjen në ndihmë punëdhënësve për të regjistruar pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit, vendet e tyre të lira të punës.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrimin e vendeve të lira të punës"; - Plotësoni të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Dërgoni aplikimin duke shtypur butonin "Dërgo"; - Specialisti i Shërbimit Kombëtar i Punësimit njoftohet elektronikisht për ardhjen e një aplikimi të ri; - Pas shqyrtimit të aplikimit, SHKP-ja njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar (së bashku me arsyetimin përkatës); - Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë specialisti i SHKP-së i dërgon aplikantit konfirmimin për regjistrimin e vendit të lirë të punës pranë këtij institucioni.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 ditë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Regjistrimi i vendit të lirë të punës (AL113039)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin