LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrimin e punëdhënësit

Kontaktet
Tel:  +355 44 528 360 | 1/2/3
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për regjistrimin e punëdhënësit
Shërbimi elektronik "Aplikim për regjistrimin e punëdhënësit" u vjen në ndihmë punëdhënësve për t'u regjistruar si të tillë, pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim në programet e nxitjes së punësimit"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Për të gjurmuar një aplikim ekzistues, vendosni numrin referencë të aplikimit dhe shtypni butonin "Kërko"; - Për të krijuar një aplikim të ri, shtypni butonin "Aplikim i ri"; - Plotësoni fushat e nevojshme të kërkuara në formular; - Dërgoni aplikimin duke klikuar butonin "Dërgo"; - Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) njoftohet për ardhjen e aplikimit të ri; - Pas shqyrtimit të aplikimit, AKPA njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar( së bashku me arsyetimin përkatës); - Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë specialisti i AKPA i dërgon aplikantit të dhënat përkatëse të regjistrimit të tij pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat.

Kostot
Pa pagesë.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Regjistrim i punëdhënësit (AL112037)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin