LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim si punëkërkues

Kontaktet
Tel:  +355 4 452 8365
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për regjistrim si punëkërkues
Shërbimi elektronik "Aplikim për regjistrim si punëkërkues", u vjen në ndihmë qytetarëve për t'u regjistruar si punëkërkues. Për të marrë statusin e Punëkërkuesit të Papunë qytetarët duhet të jenë të gatshëm për punë dhe duhet të paraqiten në Zyrën e Punës si dhe të plotësojnë kriteret e përcaktuara sipas ligjit, për regjistrimin si punëkërkues i papunë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim si punëkërkues"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Aplikanti plotëson të dhënat e tjera dhe dërgon formularin; - Zyra e Punës njoftohet për ardhjen e aplikimit dhe e shqyrton atë; - Zyra e Punës njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar (së bashku me arsyetimin përkatës). Në rastin kur aplikimi është pranuar, Zyra e Punës i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin pranë kësaj zyre pune. - Aplikanti duhet të paraqitet në takim si dhe të përmbushë kriteret e përcaktuara sipas ligjit për regjistirmin si punëkërkues i papunë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 ditë

Periudha e vlefshmërisë
30 ditë

Kostot
Pa pagesë.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin