LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim për kurs formimi profesional

Kontaktet
Tel:  +355 44 528 360 | 1/2/3
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana

Video udhëzuese
Aplikim për regjistrim për kurs formimi profesional
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për regjistrim për kurs formimi profesional
Shërbimi elektronik "Aplikim për regjistrim në kurset e formimit profesional" u vjen në ndihmë qytetarëve, për t'u regjistruar në kurset e formimit profesional, të ofruar nga Qendrat e Formimit Profesional Publik.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim për kurs formimi profesional"; - Gjurmoni një aplikim të bërë paraprakisht ose bëni një aplikim të ri; - Nëse aplikanti është i papunë, kursin e formimit profesional e fiton falas (përvec kurseve të gjuhëve të huaja) vetëm nëse është i regjistruar pranë Zyrës së Punësimit. Në këtë rast regjistrimi në këtë shërbim bëhet vetëm nëpërmjet kësaj të fundit; - Plotësoni të dhënat e formularit dhe dërgoni aplikimin; - Qendra e Formimit Profesional Publik e përzgjedhur njoftohet për ardhjen e aplikimit; - Qendra e Formimit Profesional Publik bën shqyrtimin e aplikimit; - Qendra e Formimit Profesional Publik njofton aplikantin nëpërmjet adresës e-mail nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin përkatës; - Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Qendra e Formimit Profesional Publik i dërgon aplikantit detajet, në lidhje me periudhën e zhvillimit të kursit, tarifën përkatese dhe dokumentet e nevojshme për regjistrim. Dokumentat që duhen dorëzuar pranë Qendrës së Formimit Profesional Publik në momentin e regjistrimit janë: a. Kopje e nje dokumenti te identifikimit: kartës se identitetit(ID/pasaporte/certifikatë personale); b. Kopje të Dëftesës së shkollës/Diplomë ose vërtetim shkolle që ju keni mbaruar ciklin e detyruar apo të mesme; c. Kopja e printuar e kësaj përgjigje për aplikimin tuaj ose të fletë rekomandimit të Zyrës së Punësimit kur ju jeni i regjistruar si punëskërkues i papunë pranë ZP.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
14 ditë

Kostot
Pa pagesë.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Regjistrim për kurs formimi profesional (AL112011)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin