LinkButtonLinkButton

Aplikim për programet e nxitjes së punësimit

Kontaktet
Tel:  +355 4 452 8365
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për programet e nxitjes së punësimit
"Aplikim për regjistrim në programet e nxitjes së punësimit" u vjenë në ndihmë Bizneseve të aplikojnë online për t'u regjistruar dhe përfituar nga programet e nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit, formimit në punë dhe praktikave profesionale.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 1. Dokument justifikues për rastet e detyrimeve tatimore: i. kanë lidhur marrëveshjet përkatëse për shlyerjen e këtyre detyrimeve dhe janë të rregullta në shlyerjen e tyre; ii. kanë shlyer detyrimet, por kanë ende pa paguar gjobat; iii. kanë shlyer detyrimet ose kanë vendosur garanci bankare për shumën e plotë të detyrimit, në përputhje me nenin 107, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe janë në proces të apelimit administrativ e në procese gjyqësore me organet tatimore.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim në programet e nxitjes së punësimit"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Për të gjurmuar një aplikim ekzistues, vendosni numrin referencë të aplikimit dhe shtypni butonin "Kërko"; - Për të krijuar një aplikim të ri, shtypni butonin "Aplikim i ri"; - Përzgjidhni tipologjinë e programit të nxitjes së punësimit; - Plotësoni fushat e nevojshme të kërkuara në formular dhe Dërgoni aplikimin; - Zyra e Punës do të njoftohet për aplikimin tuaj dhe do shqyrtoj atë; - Zyra e Punës njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar ( së bashku me arsyen përkatëse); - Në rastin kur aplikimi pranohet, Zyra e Punës, i dërgon aplikantit detajet për ndjekjen e procedurave në vijim.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
7 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat.

Kostot
Pa pagesë.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin