LinkButtonLinkButton

Vërtetim si punëkërkues i papunë

Kontaktet
Tel:  +355 44 528 360 | 1/2/3
E-mail:  kontakt@shkp.gov.aI
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana
Vërtetim si punëkërkues i papunë
Ky shërbim elektronik i'u vjen në ndihmë qytetarëve të gjenerojnë dokumentin “Vërtetim si punëkërkues i papunë” me vulë elektronike me vlefshmëri të plotë ligjore. Vërtetimi ofrohet në kohë reale dhe me vulë elektronike për periudhën nga 1 Janar 2017 – Në Vazhdim Për vërtetime të një periudhe më të hershme, shërbimi funksionon në formën e një aplikimi i cili trajtojet nga nëpunësit e SHKP. Pas trajtimit të aplikimit, vërtetimi i kërkuar do të përgatitet dhe do t'ju dërgohet në adresen e e-mail dhe në Hapësira Ime.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Karta e identitetit ose pasaporta biometrike; e nevojshme për t'u loguar në portalin e-Albania

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim si punëkërkues i papunë" - Klikoni butonin "Përdor" - Zgjidhni periudhën për të cilën po e kërkoni vërtetimin. - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme. - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit. - Vërtetimi i kërkuar ju shfaqet në ekranin tuaj. Shtypni butonin Shkarko, për të marrë një dokument të vulosur elektronikisht

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë për periudhën 1 Janar 2017 – Në Vazhdim

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë

Shkarko Kartelën Adisa
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin