LinkButtonLinkButton

Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë

Kontaktet
Tel:  +355 44 528 360 | 1/2/3
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana

Video udhëzuese
Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë
Ky shërbim elektronik ju vjen në ndihmë qytetarëve, të cilët janë të regjistruar në zyrën përkatëse të punësimit si punëkërkues të papunë, të gjenerojnë dokumentin “Vërtetim si punëkërkues i papunë”. Vërtetimi ofrohet në kohë reale me vulë elektronike

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal; - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim si punëkërkues i papunë"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit; - Vërtetimi i kërkuar ju shfaqet në ekranin tuaj; - Shtypni butonin "Shkarko", për të marrë një dokument të vulosur elektronikisht. - Dokumentin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania; -Nëse dokumenti nuk gjenerohet dhe ju shfaqet mesazhi i cili ju informon se nuk jeni i regjistruar si punkërkues i papunë, aplikoni duke përdorur shërbimin online "Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë" . - Pas aplikimit ju do të kontaktoheni nga zyra përkatëse e punësimit për ndjekjen e procedurave për përfitimin e statusit. Nëse hasni vështirësi në aplikimin për regjistrim si punëkërkues, drejtohuni në zyrën e punësimit pranë vendbanimit tuaj.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
1 muaj

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë  (AL113042)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin