LinkButtonLinkButton

Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Tiranë

Video udhëzuese
Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë
Ky shërbim elektronik ju vjen në ndihmë qytetarëve, të cilët kanë aplikuar në shërbimin “Aplikim për regjistrim si punëkërkues” dhe kanë përfunduar procesin e marrjes së statusit si punëkërkues i papunë në Zyrën e Punës përkatëse, të kërkojnë gjenerimin e vërtetimit të regjistrimit si punëkërkues i papunë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal; - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Në rastin se jeni regjistruar si punëkërkues i papunë, plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe dërgoni aplikimin; - Zyra e Punës përkatëse do të njoftohet për aplikimin tuaj dhe do të vijojë me shqyrtimin e tij. - Dokumentin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
3 ditë

Periudha e vlefshmërisë
30 ditë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë  (AL113042)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin