LinkButtonLinkButton

Asistencë teknike për Nënshkrimin Elektronik

Kontaktet
E-mail:  info@akshi.gov.al
Adresa:  Rruga "Papa Gjon Pali II" Nr. 3 Tiranë
Asistencë teknike për Nënshkrimin Elektronik
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017, “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” si dhe nenit 19, Ligjit nr.9980, “Për Nënshkrimin Elektronik”, i ndryshuar, si dhe në mbështetje të Ligjit nr.107/2015, “Për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara” i ndryshuar, AKSHI zhvillon, administron dhe mirëmban Infrastrukturën e Çelësit Publik (PKI) dhe menaxhon certifikatat dixhitale X.509 të Nënshkrimit Elektronik. Asistenca teknike për Nënshkrimin Elektronik do të jepet në rastet kur, përdoruesit mund t'i shfaqen problematika gjatë përdorimit të certifikates së Nënshkrimit Elektronik.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument identifikimi : Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike ( i nevojshëm për t 'u loguar në portal).

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-albania; - Zgjidhni shërbimin " Asistence teknike për Nënshkrimin Elektronik” ; - Klikoni butonin "Përdor"; - Kërkesa për asistence teknike shkon tek Drejtoria e Sigurisë e-gov, ne sektorin e fushës së PKI-së në adresën pki@akshi.gov.al; - Kërkesa procedohet nga specialistët e fushës së infrastrukturës dhe çelësave publikë

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Procedohet në momentin kur kërkesa është e saktë dhe dërgohet pranë sektorit të PKI-së.

Periudha e vlefshmërisë
1-vjeçare

Kostot
7300 me TVSH - asistencë teknike 12-mujore (opsionale)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin