LinkButtonLinkButton

Modifikim profili në sistemin 'Sicpatrace', shtesë kategorie produkti

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë
Modifikim profili në sistemin 'Sicpatrace', shtesë kategorie produkti
Shërbimi elektronik "Modifikim profili në sistemin 'Sicpatrace', shtesë kategorie produkti" mundëson shtesë kategorie produkti në profilin e subjektit në sistemin 'Sicpatrace'. Baza ligjore: - Ligji Nr. 61 datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH”, i ndryshuar; - VKM Nr. 612 date 05.09.2012 “Mbi dispozitat zbatuese të Ligjit për Akcizat”, e ndryshuar; - Udhëzim Nr. 19 Datë 1.9.2011 "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit", i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Dëshmi garancie

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Modifikim profili në sistemin 'Sicpatrace', shtesë furnitori"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin me të gjitha të dhënat e nevojshme të kërkuara; - Klikoni butonin "Dërgo" për të dërguar më pas kërkesën e plotë; - Në sistemin 'Sicpatrace', procedohet me modifikimet e kërkuara nga subjekti në profilin e tij në 'Sicpatrace'; - Nëpërmjet adresës së e-mail-t të subjektit, sistemi 'Sicpatrace' e njofton automatikisht këtë të fundit në momentin që bëhen ndryshime në të.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin