LinkButtonLinkButton

Krijim profili në sistemin Sicpatrace për krijimin e porosive të pullave fiskale

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Krijim profili në sistemin Sicpatrace për krijimin e porosive të pullave fiskale
Shërbimi elektronik "Krijim profili në sistemin Sicpatrace për krijimin e porosive të pullave fiskale" mundëson krijim profili në sistemin Sicpatrace për krijimin e porosive të pullave fiskale. Baza ligjore: - Ligji Nr. 61 datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH”, i ndryshuar - VKM Nr. 612 date 05.09.2012 “Mbi dispozitat zbatuesse të ligjit për Akcizat”e ndryshuar - Udhëzim Nr. 19 Datë 1.9.2011 "Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit", i ndryshuar

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Dëshmi garancie

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-albania - Zgjidhni shërbimin "Krijim profili në sistemin Sicpatrace për krijimin e porosive të pullave fiskale" - Klikoni butonin" Përdor" - Plotësoni formularin me të gjitha të dhënat e nevojshme të kërkuara - Klikoni butonin "Dërgo" për të dërguar më pas kërkesën e plotë - Në sistemin Sicpatrace, krijohet profili sipas të dhënave të plotësuara - Nëpërmjet adresës së email-t të subjektit, sistemi Sicpatrace e njofton automatikisht këtë të fundit në momentin që krijohet profili dhe/apo bëhen ndryshime në të.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin