LinkButtonLinkButton

Marrje dosje pronësie

Kontaktet
Tel:  +355 42 247 447
E-mail:  gjergj.thomai@aqtn.gov.al
Adresa:  Rruga "Sulejman Delvina"(afër Hotel Diplomat),1060 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Marrje dosje pronësie
Nëpërmjet shërbimit elektronik "Marrje dosje pronësie", qytetarët dhe bizneset mund të marrin online dokumentin teknik arkivor "Dosje pronësie", që nevojitet për regjistrim prone, leje ndërtimi, proces gjyqësor, efekt tatimor, studimor etj. Baza ligjore: - Ligji Nr. 7726, datë 29.06.1993, "Për Fondin Arkivor Kombëtar dhe për Arkivat" - Ligji Nr. 9154, datë 06.11.2003, "Për Arkivat" - VKM Nr. 377, datë 26.07.1993 - Ligji Nr. 10119 datë, 23.04.2009, "Për Planifikimin e Territorit", i ndryshuar - Urdhër Nr. 36, datë 24.02.2014, "Për miratimin e rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin e AQTN"

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Certifikatë të trungut familjar e cila konfirmon lidhjen që ka kërkuesi i dokumentit të pronësisë me personin, emrin e të cilit mban dosja e pronësisë (pronarit, akt trashëgimie nëse ka, prokurë për përfaqësuesit ligjorë, akt dhurimi, akt shitje, etj.); - Dokumenti që tregon vendodhjen në hartë.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Marrje dosje pronësie"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e kërkuara; - Dërgoni aplikimin duke klikuar mbi butonin "Apliko"; - Ruani numrin e aplikimit të dërguar, me të cilin mund ta kërkoni më pas duke shtypur butonin "Aplikimet e mia" dhe të gjurmoni në çdo moment statusin e aplikimit tuaj; - Punonjësi i specializuar i AQTN-së njoftohet elektronikisht për ardhjen e aplikimit te ri, ku pasi shqyrton kërkesën, e aprovon ose refuzon atë (nëse kërkesa nuk është e qartë ose nuk disponohet dokumentacioni i kërkuar); - Në çdo rast (refuzimit apo aprovimit të kërkesës), ju mund të gjurmoni statusin e aplikimit tuaj në kolonën "Statusi", pasi të kërkoni aplikimin tuaj nëpërmjet butonit "Aplikimet e mia"; - Pas aprovimit të kërkesës, punonjësi i specializuar i AQTN-së faturon shërbimin e kërkuar; - Në këtë moment, ju mund të shikoni detajet e faturës të shërbimit për të cilin po aplikoni, duke kërkuar aplikimin tuaj nëpërmjet opsionit "Aplikimet e mia" dhe duke shtypur më pas butonin "Shfaq"; - Kryeni më pas online pagesën e shërbimit duke shtypur butonin "Paguaj" dhe duke zgjedhur bankën që ofron këtë shërbim; - Pas marrjes së konfirmimit dhe të pagesës përkatëse nga AQTN, punonjësi i specializuar i AQTN-së përgatit dokumentin e kërkuar dhe dhe ju mund ta shkarkoni atë duke klikuar butonin "Dokumentet" , tek ndërfaqja që ju hapet pasi kërkoni aplikimin tuaj nëpërmjet butonit "Aplikimet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
1450 lekë + 270 lekë të reja /për çdo fletë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Dhënie dokumenti teknik-arkivor dosje pronësie (AL031020)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin