LinkButtonLinkButton

Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal

Kontaktet
E-mail:  ankesa@ashk.gov.al
Adresa:  Rruga Dora D'Istria, Nr 21001 Tiranë Tiranë
Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal
Shërbimi elektronik "Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal" i mundëson çdo qytetari të aplikojë online nëpërmjet portalit unik qeveritar e-Albania, për të marrë një vërtetim që provon se një ndërtim është në proces legalizimi. Ju do të merrni vërtetimin në mënyrë elektronike dhe me postë, pa patur nevojën për të shkuar personalisht në zyrat e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës, në drejtorinë tuaj rajonale. Për të përfituar nga ky shërbim, ju duhet të jeni personi që keni bërë vetëdeklarimin e ndërtimit informal.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Kopje e vetëdeklarimit të objektit (opsionale)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal" - Klikoni butonin" Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit - Punonjësi i ASHK-së njoftohet elektronikisht për mbërritjen e një aplikimi të ri dhe verifikon saktësinë e dokumenteve e nëse janë të plota - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i ASHK-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit - Vërtetimi i dërgohet aplikantit në mënyrë elektronike me e-mail tek "Hapësira ime", në seksionin "Dokumentet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Lëshim vërtetim aplikimi për legalizim ndërtimi informal (AL037012)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin