LinkButtonLinkButton

Certifikatë nga akti i lindjes

Kontaktet
E-mail:  ministria.brendshme@mb.gov.al
Adresa:  Blv: "Dëshmorët Kombit", Nd.1, 1001 Tiranë Tiranë

Video udhëzuese
Certifikatë nga akti i lindjes
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Certifikatë nga akti i lindjes
Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i lindjes" u mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të gjenerojne certifikatë nga akti i lindjes me vulë elektonike. - Në rastet kur individi ka lindur nga viti 2010 deri tani, certifikata e aktit të lindjes do të shfaqet menjëherë. Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë nga akti i lindjes”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Në rastin kur individi ka lindur nga viti 2010 deri tani, certifikata e aktit të lindjes do të shfaqet menjëherë me vulë elektonike me vlefshmëri të plotë ligjore; - Klikoni butonin "Shkarko dokumentin e vulosur" për të gjeneruar certifikatën me vulë elektronike.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
3 muaj

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Certifikatë nga akti i lindjes (AL012043)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin