LinkButtonLinkButton

Certifikatë nga akti i lindjes

Kontaktet
E-mail:  ministria.brendshme@mb.gov.al
Adresa:  Blv: "Dëshmorët Kombit", Nd.1, 1001 Tiranë Tiranë
Certifikatë nga akti i lindjes
Shërbimi elektronik "Certifikatë nga akti i lindjes" u mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online dhe të gjenerojne certifikatë nga akti i lindjes për vete apo për një familjar të tyre, me vulë elektonike me vlefshmëri të plotë ligjore. Ky shërbim ofrohet nga zyrat e Gjendjes Civile pranë prefekturës përkatëse ku është regjistruar lindja. - Në rast se certifikata kërkohet brenda një viti nga akti i lindjes, ajo tërhiqet në zyrat e Gjendjes Civile. - Në rastin kur personi ka lindur nga viti 2008 deri tani, certifikata e aktit të lindjes do të shfaqet menjëherë pas zgjedhjes së familjarit. Certifikata gjenerohet me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore - Në rastin kur personi ka lindur përpara vitit 2008, aplikanti duhet të plotësojë formularin që i shfaqet dhe më pas kërkesa do të procesohet nga punonjësi i zyrës së Gjendjes Civile, i cili do t'i kthejë aplikantit një e-mail informues (në adresën e email-it të plotësuar në formular) se kur certifikata do të jetë gati.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Certifikatë nga akti i lindjes”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Në rastin kur personi ka lindur nga viti 2008 deri tani, certifikata e aktit të lindjes do të shfaqet menjëherë pas zgjedhjes së familjarit dhe mund ta shkarkoni me vulë elektonike me vlefshmëri të plotë ligjore; - Në rastin kur personi ka lindur përpara vitit 2008, plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit; - Punonjësi i Gjendjes Civile njoftohet elektronikisht për mbërritjen e kërkesës së re dhe nis të verifikojë saktësinë e dokumenteve; - Nëse dokumentet janë të plota, aplikanti njoftohet për t'i dorëzuar fizikisht ato.Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i Gjendjes Civile njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
3 muaj

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Certifikatë nga akti i lindjes (AL012043)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin