LinkButtonLinkButton

Regjistrimi dhe pajisja me pasaportë lundrimi për marinar të flotës së peshkimit

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës
Regjistrimi dhe pajisja me pasaportë lundrimi për marinar të flotës së peshkimit
"Regjistrimi dhe pajisja me pasaportë lundrimi për marinar të flotës së peshkimit" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për regjistrimin dhe pajisjen me pasaporta lundrimi për marinar të flotës së peshkimit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Kontratë punësimi si detar (origjinale) - Raport mjeko-ligjor për aftësinë shëndetsore (origjinale) - Dokument për analizën e grupit të gjakut (origjinale) - Deklaratë mbi aftësinë për të notuar dhe vozitur - Dokument kualifikimi për detyrën që do kryejë (nëse ka) - Fotografi (5x4 cm per dokument) - Mandatpagesa (Shkarkoni faturën)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Regjistrimi dhe pajisja me pasaportë lundrimi për marinar të flotës së peshkimit” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit - Punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes se re dhe verifikon saktësinë e dokumenteve - Nëse dokumentet janë të plota, punonjësi i DPD-së njofton qytetarin për t'i dorëzuar ato fizikisht. Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPD-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit. - Aplikanti paraqitet në sportelin e DPD-së dhe dorëzon dokumentat ne hardcopy - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumenta janë në rregull ai përfundon procedurën e regjistrimit i jep me pasaportën e lundrimit për marinar të flotës së peshkimit aplikantit

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë kur qytetari paraqitet në sportel

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
5 750 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin