LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë detare (flotë tregtare)

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë detare (flotë tregtare)
"Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë detare (flotë tregtare)" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për regjistrim dhe pajisje me pasaportë detare (flotë tregtare).

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikatë shëndetësore nga Qendra Shëndetësore Portuale (kopje) 1. Kontratë punësimi si detar (origjinale)
2. Dokument për analizën e grupit të gjakut
3. Deklaratë për aftësinë për të notuar dhe vozitur
4. Dokument kualifikimi për detyrën që do të kryejë (nëse ka)
5. Raport mjeko-ligjor për aftësinë shëndetësore (origjinale)
6. Certifikatë trajnimi bazë sipas konventës STCW
7. Mandatpagesa (Shkarkoni faturën)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë detare (flotë tregtare)” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit - Punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re dhe verifikon saktësinë e dokumenteve - Nëse dokumentet janë të plota,punonjësi i DPD-së njofton qytetarin për t'i dorëzuar ato fizikisht. Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit - Aplikanti paraqitet në sportelin e DPD-së dhe dorëzon dokumentat ne hardcopy - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumentet janë në rregull ai përfundon procedurën e regjistrimit dhe i jep pasaportën e lundrimit aplikantit

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
5750 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare (AL092008)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin