LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës tregtare

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës
Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës tregtare
"Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës tregtare" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës tregtare

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikatë shëndetësore nga Qendra Shëndetësore Portuale (kopje) 1. Kontratë punësimi si detar (origjinale)
2. Dokument për analizën e grupit të gjakut
3. Deklaratë për aftësinë për të notuar dhe vozitur
4. Dokument kualifikimi për detyrën që do të kryejë (nëse ka)
5. Raport mjeko-ligjor për aftësinë shëndetësore (origjinale)
6. Diplomë e shkollës së lartë (për nivelin menaxherial)
7. Mandatpagesa (Shkarkoni faturën)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi për marinar të flotës tregtare” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit - Punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re dhe verifikon saktësinë e dokumenteve - Nëse dokumentet janë të plota,punonjësi i DPD-së njofton qytetarin për t'i dorëzuar ato fizikisht. Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit - Aplikanti paraqitet në sportelin e DPD-së dhe dorëzon dokumentat ne hardcopy - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumentet janë në rregull ai përfundon procedurën e regjistrimit dhe i jep pasaportën e lundrimit aplikantit

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë kur qytetari paraqitet në sportel

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
5750 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare (AL092008)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin