LinkButtonLinkButton

Aplikim për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës
Aplikim për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit
"Aplikim për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë nëpërmjet portalit e-albania për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikata e pronësisë të mjetit 1. Mandatpagesa për certifikatë minimumi (shkarko këtu)
2. Certifikata e flamurit
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” - Punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re - Punonjësi i DPD-së verifikon saktësinë e dokumenteve - Nëse dokumentet janë të plota, punonjësi i DPD-së njofton qytetarin për t'i dorëzuar ato fizikisht. Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit - Aplikanti paraqitet në sportelin e DPD-së dhe dorëzon dokumentat ne hardcopy - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumenta janë në rregull ai përfundon procedurën për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet e transportit të mallrave dhe të peshkimit

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
- Menjëherë kur mjeti është i ankoruar në radë - 10 ditë për çdo të papritur, kur mjeti është në udhëtim

Periudha e vlefshmërisë
1 vit

Kostot
1 000 lekë (Shkarkoni faturën)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit (AL092001)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin