LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim përfundimtar të motorëve të detit

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës
Aplikim për regjistrim përfundimtar të motorëve të detit
"Aplikim për regjistrim përfundimtar të motorëve të detit" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë për regjistrimin e motorëve të detit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikatë e sigurisë nga shoqëri klasifikuese (për mjete deri në 40.8 KF) 1. Dokument i përfitimit të pronësisë
2. Raport verifikimi 2. Dokumentin origjinal nga prodhuesi (për mjetet e reja)
3. Certifikatë e çrregjistrimit nga shteti i origjinës (nëse ka)
4. Dokumentet e zhdoganimit (për mjetet që importohen)
5. Mandatpagesa për motorë deti (shkarko këtu)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim përfundimtar të motorëve të detit” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” - Punonjësi i Drejtoria e Përgjithshme Detare njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re dhe verifikon saktësinë e dokumenteve. - Nëse dokumentet janë të plota, njofton qytetarin për të dorëzuar fizikisht dokumentet. Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPD-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit - Aplikanti paraqitet në sportelin e DPD-së dhe dorëzon dokumentat ne hardcopy - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumentet janë në rregull ai përfundon procedurën e regjistrimit të motorëve të detit në regjistrat fizik

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
1 vit

Kostot
10 000 lekë (Shkarkoni faturën)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin