LinkButtonLinkButton

Aplikim për regjistrim të mjeteve të vogla lundruese

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës
Aplikim për regjistrim të mjeteve të vogla lundruese
"Aplikim për regjistrim të mjeteve të vogla lundruese" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për regjistrimin e mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metër.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikatë e sigurisë nga shoqëri klasifikuese (për mjete deri në 40.8 KF) 1. Dokumenti I përfitimit të pronësie
2. Raport verifikimi (Për mjete deri në 40.8 KF) 2. Dokumentin origjinal nga prodhuesi për mjetet e reja
3. Certifikatë e çregjistrimit nga shteti i origjinës (nëse ka)
4. Dokumentet e zhdoganimit (për mjetet që importohen)
5. Mandatpagesa për regjistrim mjete të vogla lundruese me gjatësi nën 15 m me motor (shkarko këtu), ose për regjistrim mjete të vogla lundruese me gjatësi nën 15 m pa motorr (shkarko këtu)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për regjistrim të mjeteve të vogla lundruese” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” - Punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re dhe verifikon saktësinë e dokumenteve - Nëse dokumentet janë të plota, punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njofton qytetarin për të dorëzuar fizikisht dokumentet. Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit. - Aplikanti paraqitet në sportelin e DPD-së dhe dorëzon dokumentat ne hardcopy - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumentet janë në rregull ai përfundon procedurën e regjistrimit të mjeteve të vogla lundruese

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
1 vit - për mjete të vogla nën 15 metra; pa afat - për mjete mbi 15 metra

Kostot
5,000 lekë për regjistrimin e e mjeteve të vogla lundruese me gjatësi nën 15 m pa motor (Shkarkoni faturën)
10,000 lekë për regjistrimin e mjeteve të vogla lundruese me gjatësi nën 15 m me motor (Shkarkoni faturën)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën 
helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin