LinkButtonLinkButton

Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete të vogla lundruese

Kontaktet
Tel:  +355 52 222 868
E-mail:  info.dpd@dpdetare.gov.al
Adresa:  Porti Detar Durrës Durrës
Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete të vogla lundruese
"Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete të vogla lundruese" është një shërbim elektronik që u mundëson qytetarëve të aplikojnë online nëpërmjet portalit e-albania për t'u pajisur me leje drejtimi për mjetet lundruese të vogla me gjatësi deri në 15 metër, për të qarkulluar në det dhe ujërat e lundrueshme.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: - Certifikatën e lëshuar nga Qendra e Trajnimit të Detarëve, për kryerjen e kursit: "Studim teorik dhe përgatitje në praktikë e kandidatëve (skipper), mjete motorike kënaqësie, barkave me vela, jahteve, motorëve të ujit, etj". - Raport mjeko-ligjor - Fotografi (5x4 cm per dokument) - Mandatpagesa për leje drejtimi (shkarko këtu)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete të vogla lundruese” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular - Klikoni butonin “Dërgo” - Punonjësi i Drejtorisë së Përgjithshme Detare (DPD) njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re dhe verifikon saktësinë e dokumenteve dhe nëse dokumentet janë të plota, njofton qytetarin për të dorëzuar fizikisht dokumentet - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPD-së njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit - Aplikanti paraqitet në sportelin e DPD-së dhe dorëzon dokumentat ne hardcopy - Punonjësi i kontrollon ato dhe nëse të gjitha dokumenta janë në rregull ai përfundon procedurën e paisjes me leje drejtimi për mjete të vogla lundruese

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë kur qytetari paraqitet në sportel

Periudha e vlefshmërisë
5 vjet

Kostot
900 lekë (Shkarkoni faturën)

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Regjistrim dhe Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper) (AL092007)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin