LinkButtonLinkButton

Aplikim për vërtetim për gradat shkencore dhe titujt akademikë

Kontaktet
E-mail:  info@arsimi.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit, Nr.23 Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për vërtetim për gradat shkencore dhe titujt akademikë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për vërtetim për gradat shkencore dhe titujt akademikë
Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve të cilët kërkojne të marrin një vërtetim/konfirmim për regjistrimin e gradave shkencore dhe titujve akademikë në regjistrin shtetëror të gradave shkencore dhe titujve akademikë të lëshuara në Republikën e Shqipërisë. Aplikimi mund të kryhet duke përdorur shërbimin e publikuar në portalin e-Albania. Ky shërbim ndihmon personat e interesuar për të evituar prezencen e tyre në MASR për të iniciuar kërkesën për vërtetim. Aplikimi mbërrin në MASR, menjëherë pas dërgimit të aplikimit, dhe MASR mund të njoftojë aplikuesin për statusin e aplikimit, si dhe të njoftojë në momentin që vërtetimi është gati.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për vërtetim për gradat shkencore dhe titujt akademikë"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi mbërrin në MASR, dhe MASR fillon procedurën për trajtimin e kërkesës; - MASR njofton qytetarin se vërtetimi për gradën shkencore është gati dhe se mund të vijë t'a tërheqë pranë MASR.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin