LinkButtonLinkButton

Aplikim për licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë

Video udhëzuese
Licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme
Shërbimi elektronik "Licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme" i mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t'u pajisur me licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme. Baza ligjore - Udhëzimi Nr. 15, datë 24.7.2007 "Për kriteret dhe Procedurat e Lëshimit të Licencave, Autorizimeve dhe Certifikatave për Ushtrimin e Veprimtarisë në Transportin Rrugor"; - VKM Nr. 325, datë 19.3.2008 "Për Miratimin e Rregullave për Pranimin në Veprimtarinë e Operatorit të Transportit Rrugor të Mallrave dhe të Udhëtarëve, si dhe për Njohjen e Dokumenteve Zyrtare, të Caktuara për Këta Operatorë".

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikata e kontrollit fizik 1. Certifikatë së Kompetencës Profesionale në Transportin Rrugor Ndërkombëtar të Udhëtarëve, për Drejtuesin Teknik
2. Leje qarkullimi pë cdo mjet 2. Formulari i Autodeklarimit për administratorin
3. Formulari i Autodeklarimit për Drejtuesin Teknik
4. Garanci për qëndrueshmërinë financiare të subjektit
5. Dokument identifikimi për administratorin/Drejtuesin Teknik
6. Kontratë me drejtuesin e veprimtarisë (nëse administratori nuk plotëson kërkesën e kompetencës profesionale)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme”; - Klikoni butonin “Përdor”; - Plotësoni formularin dhe ngarkoni dokumentet e nevojshme; - Klikoni “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Punonjësi i DPSHTRR njoftohet elektronikisht për mbërritjen e një aplikimi të ri dhe bën verifikimin për saktësinë e dokumenteve; - Në rast se dokumentet janë të sakta punonjësi i kthen përgjigje qytetarit; - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i DPSHTRR njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
22 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Nga 1 deri në 5 vjet

Kostot
Tarifa e shërbimit është 20,000 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin