LinkButtonLinkButton

Autorizim për rimarrjen e lejedrejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë

Video udhëzuese
Autorizim për rimarrjen e lejedrejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Autorizim për rimarrjen e lejedrejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj
Shërbimi elektronik "Autorizim për rimarrjen e lejedrejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj" u vjen në ndihmë qytetarëve për t'u pajisur me autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit, i cili është një dokument që duhet të paraqesë qytetari përpara se t’i nënshtrohet provimit të kualifikimit teorik për rimarrjen e lejedrejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj. Ky shërbim ofrohet menjëherë online me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore. Mbajtësi i lejedrejtimit që ka humbur totalin e pikëve dhe mbajtësi i lejedrejtimit, i cili, pas njoftimit të shkeljes së parë, që përfshin një humbje prej të paktën pesë pikësh, kryen edhe dy shkelje të tjera, brenda dymbëdhjetë muajve nga data e shkeljes së parë, që kanë të bëjnë me shkurtim prej të paktën, pesë pikësh secila, duhet t’i nënshtrohet provimit të kualifikimit teorik në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor ku ka vendbanimin pas përfundimit të afatit të pezullimit. Shtetasit i lind e drejta për ta rimarrë lejedrejtimin, pasi përfundon afati i masës plotësuese të pezullimit dhe pasi fiton provimin e kualifikimit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim për rimarrjen e lejedrejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj"; - Plotësoni fushat e detyrueshme në formularin elektronik të shërbimit; - Klikoni butonin "Dërgo". Dokumentin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjeherë

Periudha e vlefshmërisë
30 ditë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al

Për informacione më të detajuara mund të klikoni në faqen zyrtare të DPSHTRR-së: www.dpshtrr.gov.al.
Shkarko Kartelën Adisa
Rimarja e lejedrejtimit e pezulluar për humbje të pikëve ose heqje të saj (AL091086)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin