LinkButton

Aplikim për leje qëndrimi / Residence permit

Për të krijuar një aplikim të ri klikoni butonin "Krijo aplikim të ri" / To create a new application click the button "New Application"
Për të shkarkuar mandat pagesën klikoni butonin "Mandat pagesa" / To download the payment mandate click the "Payment Mandate" button
Për të gjurmuar një aplikim ekzistues ju lutem vendosni numrin e një aplikimi të kryer më parë dhe klikoni butonin "Kërko" / To track an existing application insert the tracking number and click the "Search" button
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin