LinkButton

Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë

Shtetasit shqiptarë brenda Republikës së Shqipërisë
>Për të kryer aplikimin për pajisje/rinovim të Kartës së Identitetit ose rinovim të Pasaportës Biometrike kur pasaporta është lëshuar pas datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të rezervoni takimin pranë zyrave të IdentiTek duke klikuar:
>Për të kryer aplikimin për pajisje të Pasaportës Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar:
Pas shqyrtimit të aplikimit, ju do të njoftoheni brenda 1 dite për aplikim emergjent dhe brenda 7 ditësh për aplikim normal nga Policia e Shtetit, dhe më pas duhet të vijoni me rezervimin e takimit prane zyrave të IdentiTek
Shtetasit shqiptarë rezidentë jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë
>Për të kryer aplikimin për pajisje/rinovim të Kartës së Identitetit dhe Pasaportës Biometrike, nevojitet plotësoni formularin elektronik në portalin e-Albania duke klikuar:
Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, ju do të njoftoheni për të finalizuar procesin e pajisjes me dokumentacionin e kërkuar pranë Zyrave Konsullore.
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin