UDHËZUES PËR “REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME NDAJ SUBJEKTEVE TË BIZNESIT QË LEJOHEN TË ZHVILLOJNË AKTIVITETIN NË KUSHTET E LEHTËSIMIT TË MASAVE TË MARRA PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19”

Për çdo aktivitet që subjekti juaj kryen do të duhet të lexoni protokollin përkatës. Ju lutemi verifikoni të gjitha aktivitetet që ju kryeni edhe sipas adresave përkatëse sekondare.

Për t’u njohur me protokollin dhe masat higjieno-sanitare që duhet të ndjekë biznesi juaj gjatë aktivitetit të tij, ju lutemi zgjidhni llojin e aktivitetit tuaj dhe protokolli përkatës do t’ju shkarkohet automatikisht. Nëse biznesi juaj nuk i përket asnjërit prej këtyre aktiviteteve, ju lutemi klikoni opsionin “Tjetër”.
Tjetër
Zgjidhni numrin e punonjësve në mjedis të caktuar të mbyllur në aktivitetin tuaj (protokolli do t'ju shkarkohet automatikisht me zgjedhjen e një prej opsioneve të mëposhtme):