Portali qeveritar e-albania është një portë unike në internet ku qytetarët, bizneset dhe vetë punonjësit e administratës publike në nivel qendror mund të përfitojnë shërbime elektronike.

Portali qeveritar e-Albania
  •  Vlerësimi juaj është nota më e mirë për punën tonë!

    Vlerësimi juaj është nota më e mirë për punën tonë!

    Na dërgoni përshtypjen për eksperiencën tuaj në përdorimin e portës unike online të shërbimeve qeveritare, dedikuar qytetarëve shqiptarë brenda dhe jashtë vendit, biznesit dhe punonjësve të administratës.

    Për të plotësuar anketën me pyetje, ju lutemi klikoni këtu. Nevojiten vetëm pak minuta nga koha juaj për të ndihmuar në përmirësimin e portalit qeveritar e-albania.

    Ju faleminderit!

© Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Rruga "Papa Gjon Pali II"
Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel: 00 355 4 22 77 750
Fax: 00 355 4 22 77 764
E-mail: info@akshi.gov.al

Like on Facebook:

e-Albania newsletter 2