Portali qeveritar e-albania është një portë unike në internet ku qytetarët, bizneset dhe vetë punonjësit e administratës publike në nivel qendror mund të përfitojnë shërbime elektronike.

Portali qeveritar e-Albania
 • Si të aplikoni online për leje ndërtimi

  Si të aplikoni online për leje ndërtimi

  Kërkoni të aplikoni online për leje ndërtimi? Kërkoni që e gjithë procedura të realizohet në kohën që dëshironi ju pa praninë fizike të zyrtarëve? Kjo është e mundur tani përmes portalit e-Albania nëse përdorni shërbimin “Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)”. Që prej prillit të këtij viti bëhet e mundur që aplikimi për leje ndërtimi të realizohet pa praninë fizike të zyrtarëve.

  Ja për cilat lloj lejesh mund të aplikohet online në portalin e-Albania:

  • Aplikim për lëshimin e një leje zhvillimi;
   • Aplikim për lëshimin e një leje ndërtimit sipas kategorisë duke përfshirë leje për një ndërtim të ri, prishje ndërtimi apo shtesë në ndërtimin ekzistues;
   • Kërkesë për lëshimin e deklaratës paraprake për kryerje punimesh;
   • Kërkesë për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit;
   • Aplikim për lëshimin e lejes për rishikimin e kushteve të Iejes së ndërtimit;
   • Aplikim për lëshimin e lejes për ndryshimin e aktiviteteve dhe/ose funksioneve të njësisë individuale;
   • Kërkesë për lëshimin e certifikatës së përdorimit.
   • Kërkesë për plotësim dokumentacioni
   • Aplikim për ndryshimin e subjektit të lejes së ndërtimit

  Për çdo fazë në të cilën do të kalojë aplikimi, përdoruesi i shërbimit do të njoftohet automatikisht me anë të e-mail-it, si dhe mund të shohë statusin e aplikimit të tij nëpërmjet shërbimit te gjurmueshmërisë.

  Lexoni këtu më gjerësisht rreth këtij shërbimi.

 • Kryeni aplikimin për Kartë Shëndeti përmes portalit e-Albania

  Kryeni aplikimin për Kartë Shëndeti përmes portalit e-Albania

  Mjaftojnë disa hapa të thjeshtë për të përfituar Kartën tuaj të Shëndetit përmes portalit e-Albania. Aplikimi online është i lehtë i shpejtë dhe ju eviton humbjen e kohës, ndërsa e gjithë procedura është pa asnjë pagesë apo tarifë shërbimi.

  Ju kujtojmë se Karta e Shëndetit është dokumenti që vërteton se mbajtësi i saj është person i siguruar dhe përfiton shërbimet shëndetësore pa pagesë. Ky shërbim ofrohet menjëherë online për të punësuarit, të vetëpunësuarit, për invalidët e plotë, të luftës e invalidët e pjesshëm, veteranët, pensionistët e pensionistët e pjesshëm, të papunët e punëkërkuesit, nënat në leje lindje dhe personat që marrin ndihmë ekonomike në qarqet Tiranë, Durrës dhe Elbasan.

  Klikoni këtu për ta përdorur shërbimin elektronik.

 • Ja si mund të aplikoni për Vërtetim Pagë Papunësie

  Ja si mund të aplikoni për Vërtetim Pagë Papunësie

  Kërkoni të aplikoni online për një vërtetim page papunësie? E gjithë procedura mund të kryhet lehtë dhe shpejt përmes portalit unik qeveritar e-Albania.

  Shërbimi elektronik "Aplikim për Vërtetim Pagë Papunësie" i vë në dispozicion qytetarit mundësinë për të bërë një kërkesë online për lëshim vërtetimi për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare drejt një zyre pune. Ky shërbim elekronik i ofrohet çdo qytetari, nga profili i tij tek portali e-Albania.

  Shërbimi elektronik merret menjëherë dhe është pa pagesë.

  Klikoni këtu për ta përdorur këtë shërbim

 • Nëse ju nevojitet ndihmë për përdorimin e portalit qeveritar e-Albania, klikoni këtu.

© Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

Rruga "Papa Gjon Pali II"
Nr. 3, Kati I, Tiranë
Tel: 00 355 4 22 77 750
Fax: 00 355 4 22 77 764
E-mail: info@akshi.gov.al

Like on Facebook:

e-Albania newsletter 2