LinkButton

Ditari

Ide të reja për e-Albanian? Sugjero edhe ti!
19.02.2018
Mos qëndroni më në radhë në sportelet e shtetit!
29.01.2018
Një vit të mbarë, nga portali qeveritar e-Albania
29.12.2017
Zgjidhini ju fituesit e Konkursit të Turizmit 3!
15.12.2017
Një notë për portalin e-albania
10.08.2017
Si ju duket e-albania? Na dërgoni mendimin tuaj!
24.07.2017
Një gamë e re e-shërbimesh nga Ministria e Zhvillimit Urban, tashmë në portalin e-Albania!
06.07.2017
Vera po vjen! Zbuloni e-shërbimet e reja për subjektet akomoduese
10.05.2017
Ofro ide inovative për portalin e-Albania
25.04.2017
e-Prona, 52 shërbime elektronike në dispozicionin tuaj
20.02.2017
Modernizimi i shërbimeve të institucioneve publike në 2016-n
16.01.2017
Gëzuar Festat!
23.12.2016
9 dhjetor: Dita Ndërkombëtare e Antikorrupsionit
09.12.2016
Zgjidh shërbimin dhe paguaj menjëherë përmes "e-Pagesat"
24.11.2016
27 shtator, ceremoni për shpalljen e fituesve të Konkursit të Turizmit
26.09.2016
Konkursi i Turizmit, nis faza e votimit
13.09.2016
Konkursi i Turizmit, faza e aplikimeve mbyllet më 12 shtator
08.09.2016
Konkursi i turizmit në portalin qeveritar e-Albania
02.08.2016
Ditari i portalit qeveritar 5
29.04.2016
Portali qeveritar në 365 ditë
10.02.2016
Gëzuar Festat!
21.12.2015
Fito një udhëtim dhuratë! Apliko në Konkursin e Turizmit në e-Albania!
05.11.2015
Dita Botërore e Internetit
29.10.2015
Dita Botërore e Informacionit mbi Zhvillimin
23.10.2015
Ditari i portalit qeveritar (draft)
28.09.2015
Ditari i portalit qeveritar 1
08.07.2015
Ditari i portalit qeveritar 3
09.09.2015
Ditari i portalit qeveritar 4
11.09.2015
Ditari i portalit qeveritar 2
07.08.2015
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin