LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Masat e patërhequra të pensionit familjar
9.3 pikë / 190 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
2. Tatim mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël
9.3 pikë / 136 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Biznesi Im

Generic placeholder image
3. Certifikatë personale
9 pikë / 49541 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
4. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese
9 pikë / 147 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
5. Certifikatë familjare
9 pikë / 99040 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
6. Pikët e drejtuesit të mjetit
9 pikë / 3603 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
7. Matura Shtetërore
9 pikë / 6390 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
8. Masat e patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP)
9 pikë / 182 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
9. Aplikim për mbyllje pensioni
8.9 pikë / 366 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
10. Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it
8.9 pikë / 163 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin