LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Pikët e drejtuesit të mjetit
9 pikë / 693 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Matura Shtetërore
9 pikë / 3019 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
3. Certifikatë personale
9 pikë / 8103 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
4. Certifikatë familjare
8.9 pikë / 20943 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
5. Receta ime elektronike
8.9 pikë / 117 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
6. Pensionet e patërhequra
8.9 pikë / 115 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
7. Kundërvajtjet rrugore
8.9 pikë / 1777 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
8. Karta e Shëndetit
8.9 pikë / 6317 vlerësime

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
9. Ndihma ekonomike për individë
8.8 pikë / 318 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
10. Automjetet e mia
8.8 pikë / 566 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin