LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Aplikim për ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi
9.2 pikë / 149 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 9988 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
3. Certifikatë Vaksinimi, Testimi dhe Shërimi COVID-19
9.1 pikë / 9249 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
4. Matura Shtetërore
9.1 pikë / 11030 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
5. Kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social
9.1 pikë / 693 vlerësime

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Përkrahje Sociale

Generic placeholder image
6. Vërtetim mbi pagesën e aftësisë së kufizuar (PAK)
9.1 pikë / 1747 vlerësime

Shërbimi Social Shtetëror

Vërtetime

Generic placeholder image
7. Kërkesë për vaksinim Covid-19
9 pikë / 8700 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
8. Verifikimi i policës së sigurimit
9 pikë / 200 vlerësime

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Dokumente Me Vulë Elektronike

Generic placeholder image
9. Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension
9 pikë / 107 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
10. Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension
9 pikë / 153 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin