LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Aplikim për regjistrimin fillestar të një anije/ mjeti lundrues të importuar
9.5 pikë / 344 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Aplikim për Skemën Kombëtare të Mbështetjes për Fermerët
9.4 pikë / 2351 vlerësime

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural

Biznesi Im

Generic placeholder image
3. Verifikimi i policës së sigurimit
9.3 pikë / 863 vlerësime

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Dokumente Me Vulë Elektronike

Generic placeholder image
4. Kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social
9.3 pikë / 2167 vlerësime

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Përkrahje Sociale

Generic placeholder image
5. Autorizim i posaçëm për blerje/ mbajtje armë për individë
9.2 pikë / 139 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

Vërtetime

Generic placeholder image
6. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.2 pikë / 14386 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
7. Vlerësim i Ekspertëve në Gjykata
9.2 pikë / 117 vlerësime

Ministria e Drejtësisë

Gjendja Gjyqësore

Generic placeholder image
8. Ndryshim dhe shtesë drejtuesi ligjor në fushën e zbatimit në ndërtim
9.1 pikë / 110 vlerësime

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Leje Dhe Licenca

Generic placeholder image
9. Aplikim për skemën e karburantit për bujqësinë
9.1 pikë / 38565 vlerësime

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural

Skema Kombëtare 2021

Generic placeholder image
10. Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension
9.1 pikë / 251 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin