LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete lundruese
9.1 pikë / 358 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 8955 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
3. Certifikatë Vaksinimi, Testimi dhe Shërimi COVID-19
9.1 pikë / 9248 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
4. Matura Shtetërore
9.1 pikë / 9943 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
5. Kërkesë për vaksinim Covid-19
9.1 pikë / 8605 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
6. Certifikatë familjare (shqip / në gjuhë të huaj)
9 pikë / 226295 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
7. Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)
9 pikë / 136250 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
8. Vërtetim mbi pagesën e aftësisë së kufizuar (PAK)
9 pikë / 1092 vlerësime

Shërbimi Social Shtetëror

Vërtetime

Generic placeholder image
9. Automjetet e mia
8.9 pikë / 13058 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
10. Vërtetim mbi masën e përfitimit të ndihmës ekonomike
8.9 pikë / 2418 vlerësime

Shërbimi Social Shtetëror

Vërtetime

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin