LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Kërkesë për vaksinim Covid-19
9.1 pikë / 6252 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
2. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 5612 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
3. Certifikatë vaksinimi COVID-19
9.1 pikë / 9220 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
4. Tatim mbi të ardhurat nga punësimi
9.1 pikë / 114 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Biznesi Im

Generic placeholder image
5. Aplikim për recetë të rimbursueshme Covid-19
9 pikë / 589 vlerësime

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
6. Masat e patërhequra të pensionit familjar
9 pikë / 342 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
7. Certifikatë familjare
9 pikë / 141509 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
8. Certifikatë personale
9 pikë / 72969 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
9. Matura Shtetërore
9 pikë / 8300 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
10. Vërtetim mbi masën e përfitimit të ndihmës ekonomike
9 pikë / 418 vlerësime

Shërbimi Social Shtetëror

Vërtetime

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin