LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 960 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Certifikatë personale
9 pikë / 11822 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
3. Certifikatë familjare
9 pikë / 27524 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
4. Ndihma ekonomike për individë
8.9 pikë / 532 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
5. Receta ime elektronike
8.9 pikë / 186 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
6. Karta e Shëndetit
8.9 pikë / 8858 vlerësime

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
7. Matura Shtetërore
8.9 pikë / 4671 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
8. Kundërvajtjet rrugore
8.8 pikë / 2776 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
9. Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë
8.8 pikë / 105 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
10. Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes
8.8 pikë / 113 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin