LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 535 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Matura Shtetërore
9 pikë / 3019 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
3. Certifikatë personale
9 pikë / 5845 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
4. Certifikatë familjare
8.9 pikë / 16110 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
5. Automjetet e mia
8.9 pikë / 364 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
6. Certifikatë pronësie e mjetit
8.8 pikë / 152 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
7. Karta e Shëndetit
8.8 pikë / 4902 vlerësime

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
8. Kundërvajtjet rrugore
8.8 pikë / 1252 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
9. Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdoruara/ Mjeteve të Luksit
8.7 pikë / 702 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
10. Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve
8.7 pikë / 198 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin