LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 7754 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Certifikatë Vaksinimi, Testimi dhe Shërimi COVID-19
9.1 pikë / 9244 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
3. Kërkesë për vaksinim Covid-19
9.1 pikë / 8468 vlerësime

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
4. Matura Shtetërore
9.1 pikë / 9703 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

Generic placeholder image
5. Tatim mbi të ardhurat nga punësimi
9 pikë / 142 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Biznesi Im

Generic placeholder image
6. Certifikatë personale (shqip / në gjuhë të huaj)
9 pikë / 92058 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
7. Certifikatë familjare (shqip / në gjuhë të huaj)
9 pikë / 179046 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
8. Autorizim për regjim të lejimit të përkohshëm me përjashtim të pjesshëm
9 pikë / 105 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD)

Biznesi Im

Generic placeholder image
9. Vërtetim mbi masën e përfitimit të ndihmës ekonomike
9 pikë / 714 vlerësime

Shërbimi Social Shtetëror

Vërtetime

Generic placeholder image
10. Automjetet e mia
9 pikë / 11042 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin