LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Aplikim për regjistrimin fillestar të një anije/ mjeti lundrues të importuar
9.4 pikë / 107 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Aplikim për kërkesë për informacion për licensim/akreditimin e IAL/programet e studimit
9.3 pikë / 111 vlerësime

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)

Arsimi

Generic placeholder image
3. Verifikimi i policës së sigurimit
9.2 pikë / 374 vlerësime

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Dokumente Me Vulë Elektronike

Generic placeholder image
4. Aplikim për ndërrim pronësie mbi mjetin të lejes së qarkullimit dhe targave
9.2 pikë / 111 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
5. Kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social
9.2 pikë / 1220 vlerësime

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Përkrahje Sociale

Generic placeholder image
6. Aplikim për ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi
9.2 pikë / 265 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
7. Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension
9.2 pikë / 186 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
8. Aplikim për kursin e formimit profesional me mbështetje financiare
9.1 pikë / 687 vlerësime

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA)

Puna

Generic placeholder image
9. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 11149 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
10. Matura Shtetërore
9.1 pikë / 11173 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin