LinkButton

Shërbimet më të vlerësuara

Generic placeholder image
1. Pikët e drejtuesit të mjetit
9.1 pikë / 150 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
2. Automjetet e mia
9 pikë / 130 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
3. Certifikatë personale
8.9 pikë / 1577 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
4. Karta e Shëndetit
8.9 pikë / 2798 vlerësime

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Shëndetësia Dhe Mbrojtja Sociale

Generic placeholder image
5. Certifikatë familjare
8.9 pikë / 7796 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)

Familja

Generic placeholder image
6. Kundërvajtjet rrugore
8.8 pikë / 505 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
7. Vërtetim pensioni
8.7 pikë / 167 vlerësime

Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
8. Deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit
8.7 pikë / 3444 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

Kontributet Dhe Pensioni

Generic placeholder image
9. Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR
8.6 pikë / 146 vlerësime

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

Transport Dhe Automjete

Generic placeholder image
10. Notat e provimeve të maturës
8.6 pikë / 266 vlerësime

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Arsimi

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin