LinkButton

Hapësira ime

Portali unik qeveritar e-Albania ofron mundësinë e administrimit të hapësirës personale për çdo përdorues.


Nëpërmjet "Hapësira Ime" ju mund të:

- shikoni listën e e-Shërbimeve në të cilat ju jeni regjistruar dhe i keni përdorur më parë

- ndryshoni të dhënat e llogarisë (adresën e-mail, numrin e telefonit, fjalëkalimin) që ju keni regjistruar gjatë procesit të regjistrimit

- gjeni listën e të gjithë dokumentave të shkarkuara në këtë portal

- regjistroni biznesin tuaj për tu loguar më pas nëpërmjet Numrit Unik të Identifikimit (NUIS), gjithashtu i njohur si NIPT dhe fjalëkalimit

- gjeni mesazhet e ardhura në llogarinë tuaj

- merrni ndihmë për përdorimin e portalit dhe informacionin e plotë mbi regjistrimin në portalin unik qeveritar e-Albania, përdoruesit dhe mënyrat e identifikimit si dhe aksesimin

- shikoni listën e pagesave elektronike në lidhje me faturat e energjisë elektrike të paguara online në portalin qeveritar e-albania

- shikoni listën e të gjitha pagesave elektronike të kryera online në portalin qeveritar e-albaniaPasi të jeni loguar klikoni në "Hapësira Ime"E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin