LinkButton

Aksesimi

Portali qeveritar e-Albania mund të aksesohet kudo nga një kompjuter, tablet apo aparat celular dhe mund të përdoret për marrjen e shërbimeve nga të gjithë shtetasit që kanë një numër identifikimi shqiptar dhe shtetasit e huaj pa patur nevojën e identifikimit për shërbimet që ofrohen për këta të fundit.

Identifikimi në llogarinë në e-Albania kryhet duke vendosur përveç kredencialeve (NID/NIPT dhe fjalëkalimin), dhe kodin 6 shifror (fjalëkalim me një përdorim) që dërgohet në numrin e telefonit dhe në adresën e e-mail-it, në çdo rast identifikimi apo ndryshimi të fjalëkalimit.

Për më tepër ndihmë për procedurën e identifikimit në llogarinë tuaj në portal ndiqni këtë video ilustruese: klikoni këtu

Fjalëkalimi

Kujdes, nëse fjalëkalimi vendoset tre herë gabim, llogaria do të bllokohet për tre ore.

Nëse nuk mbani mend fjalëkalimin, për të vendosur një fjalëkalim të ri, ndiqni hapat e mëposhtme:

 1. Klikoni "Keni harruar fjalëkalimin tuaj?"
 2. Vendosni NID / NIPT për konfirmimin e identitetit tuaj
 3. Vendosni kodin 6 shifror që keni marrë me email/SMS
 4. Klikoni butonin vazhdoni me identifikimin
 5. Vendosni përgjigjen e pyetjes suaj të sigurisë
 6. Vendosni fjalëkalimin e ri 6 shifror me një përdorim që u dërgua me email/SMS
 7. Vendosni kodin tjetër 6 shifror që keni marrë me email/SMS
 8. Vendosni fjalëkalimin e ri

Nëse nuk mbani mend "Pyetjen e sigurisë" ndiqni hapat e mëposhtëm:

 1. Klikoni "Keni harruar fjalëkalimin tuaj?"
 2. Vendosni NID / NIPT për konfirmimin e identitetit tuaj
 3. Vendosni kodin 6 shifror që keni marrë me email/SMS
 4. Klikoni butonin vazhdoni me identifikimin
 5. Klikoni "Keni harruar pyetjen e sigurisë?"
 6. Vendosni emailin për të verifikuar identitetin tuaj
 7. Fjalëkalimi u dërgua me sukses! Ju do të njoftoheni me email dhe sms për kodin e ri 6 shifror
 8. Klikoni butonin "Identifikohuni në portalin e-Albania" për të vijuar me vendosjen e fjalëkalimit
 9. Vendosni NID dhe fjalëkalimin 6 shifror me një përdorim që keni marrë me email/SMS
 10. Vendosni kodin tjetër 6 shifror që keni marrë me email/SMS
 11. Vendosni fjalëkalimin e ri

Për më tepër ndihmë për procedurën e gjenerimit të fjalëkalimit të ri ndiqni këtë video ilustruese: klikoni këtu

Nëse vazhdoni të keni probleme me aksesimin e portalit kontaktoni në helpdesk@e-albania.al që t'ju bëjmë të mundur gjenerimin e një fjalëkalimi të ri.

Standardet dhe formati dokumentave

Portali mund të aksesohet nga çdo browser, por më tepër rekomandohen Mozilla Firefox dhe Google Chrome. Dokumentat e ngarkuara për marrjen e një shërbimi elektronik duhet të jenë në format PDF dhe jo më të mëdha se 5MB.

Përshtypje

Qëllimi thelbësor i skuadrës së zhvillimit të portalit qeveritar e-Albania është aksesimi dhe përdorimi sa më i lehtë e i shpejtë i të gjitha shërbimeve elektronike nga qytetarët. Nderkohë që portali qeveritar e-Albania përmirësohet nga dita në ditë dhe do të pasurohet në vazhdim me shërbime të reja, për çdo pyetje apo paqartësi kontaktoni në helpdesk@e-albania.al.

E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin