LinkButton

Aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare

09
SHKURT
Dita e internetit më të sigurt
23
PRILL
Dita Ndërkombëtare e Librit dhe e të Drejtës së Autorit
26
PRILL
Dita Ndërkombëtare e Pronësisë Intelektuale
09
MAJ
Dita e Europës
17
MAJ
Dita Ndërkombëtare e Telekomunikacionit dhe Shoqërisë së Informacionit
15
KORRIK
Dita Ndërkombëtare e Aftësive Rinore
27
SHTATOR
Dita Ndërkombëtare e Turizmit
09
TETOR
Dita Ndërkombëtare e Postës
24
TETOR
Dita Ndërkombëtare e Informacionit mbi Zhvillimin
29
TETOR
Dita Ndërkombëtare e Internetit
31
TETOR
Dita Ndërkombëtare e Qyteteve
10
NENTOR
Dita Ndërkombëtare e Shkencës për Paqe dhe Zhvillim
09
DHJETOR
Dita Ndërkombëtare e Luftës Kundër Korrupsionit
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin