LinkButton

Kontakt

Për çdo pyetje apo paqartësi, ju lutem plotësoni formularin më poshtë


Kjo fushë është e detyruar!
Kjo fushë është e detyruar!
Kjo fushë është e detyruar!
Kjo fushë është e detyruar!
Kjo fushë është e detyruar!

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin